Ostim Tercüme

Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Teknik Tercüme, Sözlü Tercüme, Ticari Tercüme, Tıbbi Tercüme, Hukuki Tercüme, Gümrük Tercümesi, Simultane Tercüme, Deşifre Tercüme, Yeminli Tercüme yapılır.

Yeminli Tercüme

Pasaport, öğrenci belgeleri, aile nüfus kayıt örneği, boşanma belgeleri, sabıka kaydı, evlenme belgeleri, ehliyet, diplomalar, transkriptler, ikametgâh belgesi, askerlik belgeleri, mernis belgesi, ölüm belgesi, doğum belgesi Ostim Tercüme, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Teknik Şartname Tercümesi, Ar-Ge Raporu Tercümesi, ISO Belgesi Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Elektrik, elektronik, inşaat, makine, çevre, tekstil, ekonomi, gıda, kimya, yazılım, endüstri, bilgisayar gibi tüm mühendislik metinleri tercümesi, Garanti Belgesi Tercümesi, İşletme Kılavuzları Tercümesi, Yeterlilik Belgeleri Tercümesi, ürün katalogları Tercümesi, Analiz Sertifikası Tercümesi, Uygunluk Belgeleri Tercümesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi Tercümesi, patent belgeleri Tercümesi, Teknik Ürün Broşür Tercümesi, Eylem Planı Tercümesi, ihale şartnameleri Tercümesi, Teknik Veri dosyaları Tercümesi, teknik şartnameler Tercümesi, Hakediş Raporu Tercümesi, İthalat İhracat Resmi ÇED raporları Tercümesi, Etiketler Tercümesi,  Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Tüm iş anlaşmalar, basın toplantıları ticari iş görüşmeler, iş yemekleri, uluslararası toplantılar, kokteyller, Yabancı misafir havaalanı karşılama- uğurlama günlük tercümanlık hizmetleri, ağırlama, yurtiçi ziyaretlerinde refakat etme gibi konularda da tüm dillerde sözlü tercüme hizmeti verilir.

Sözlü tercümeyi simültane tercümeden farkı; simültane tercümede tercüman, konuşmacının söylediklerini aynı anda tercüme ederken ardıl tercümede, tercüman konuşmacının cümlesinin bitmesini bekler ve konuşulanları tercüme eder.  Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilir. 

Ticari Tercüme 

Kalite Raporları Tercümesi, Banka Dekontları Tercümesi, İhale Belgeleri Tercümesi, Şirket Ana Sözleşme Tercümesi, Yetki Belgesi Tercümesi, Finans Belgeleri Tercümesi, Çalışma Esasları Tercümesi, İş Yazışmaları Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Tadil Tasarısı Tercümesi, Distribütör Anlaşmaları Tercümesi, Genel Kurul Kararı Tercümesi, Fiyat İndeksi Tercümesi, Etik Kurallar Belgesi Tercümesi, İnsan Kaynakları Raporu Tercümesi, Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilir. 

Tıbbi Tercüme

Sağlık Raporları Tercümesi, Raporlarının Tercümesi, Uzmanlık Tezlerinin Tercümesi, Doktor Raporlarının Tercümesi, Tıbbi Makaleler ve Sunumların Tercümesi, Medikal Çalışma Raporlarının Tercümesi, İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Jinekoloji Tercümesi, İlaç Tescil Belgeleri Tercümesi, Tıbbi Makale Tercümesi, Hasta Bilgilerinin Tercümesi, Sağlık Kuruluşlarının Tanıtım Metin ve Broşür Tercümesi, Prospektüs Tercümesi, Tıbbi Kitap Tercümesi, Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme 

Mahkeme Kararları Tercümesi, Ticari Anlaşmalar Tercümesi, Kayıt dokümanları Tercümesi, yönetmelikler Tercümesi, Beyannameler Tercümesi, Boşanma dokümanları Tercümesi, kanunlar Tercümesi, Denizcilikle ilgili dokümanlar Tercümesi, Alım-Satım Sözleşmeleri Tercümesi, hukuki metinleri Tercümesi, Mevzuat Tercümesi, Hukuki Düzenlemeler Tercümesi, İthalat dokümanları Tercümesi, Hukuki Sertifikalar Tercümesi, İhracat dokümanları, Tercümesi,  Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Gümrük Tercümesi

Düzeltme Yazısı Tercümesi, Eksik – Fazla Yükleme Tutanakları Tercümesi, Karantina Belgesi Tercümesi, Koli Listesi Tercümesi, Kalite Sertifikası Tercümesi, Madde Taşımacılığı Tercümesi, Orijinal Fatura Tercümesi, Ticari Fatura Tercümesi, Konşimento Tercümesi, Paketleme Listesi Tercümesi, Kaza – Hasar Raporları Tercümesi, İmalatçı Analiz Belgesi Tercümesi,  Sağlık Sertifikası Tercümesi, Kaza Tutanakları Tercümesi, Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Gümrük Tercümesi hizmeti verilir.

Simultane Tercüme 

Simultane tercüme, eş zamanlı tercüme anlamına gelmektedir. Simultane tercümede tercüman, özel ses yalıtımlı kabin ortamda konuşmayı kulaklıktan dinlerken, konuşmacı ile aynı anda tercüme yapar. Simultane tercümanın konuşmayı eş zamanlı olarak dinleyicilere çevirmesidir. Simultane tercüme dünyanın en zor mesleklerinden biri olarak kabul görür.

Konferans, kongre, fuar, toplantı, seminer gibi organizasyonlarında, Simultane tercüme hizmeti verilir. Simultane tercüme hizmetinin yanı sıra tercüman, tüm simultane tercüme ekipmanlarını da temin eder.

Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilir.

Deşifre Tercüme

Konferans, Seminer, Toplantı, Promosyon, Reklam, Tanıtım, Film, belgesel olarak kaset, CD, VCD, DVD ve DİVX Formatında kaydedilmiş multimedya içeriğin deşifre edilerek Word ortamında yazılı haline getirilen tercüme hizmetidir.

Ostim Tercüme, Ostim Tercüme Bürosu, Ankara Deşifre Tercüme hizmeti verilir.

Ostim Tercüme Bürosu Hizmetleri

Teknik Tercüme

Sözlü Tercüme

Ticari Tercüme

Tıbbi Tercüme

Hukuki Tercüme

Gümrük Tercümesi

Simultane Tercüme

Deşifre Tercüme

Yeminli Tercüme